• Side Effect

Om munnsår

Hva er munnsår?

Hva er munnsår?

Munnsår, eller herpes labialis som det heter på latin, er en betennelse forårsaket av herpesvirus. Utbrudd oppstår vanligst på leppene, men kan også komme andre steder på kroppen.1

Herpesutslett kan av og til komme i forbindelse med luftveisinfeksjoner, og kalles derfor ofte for forkjølelsessår.2  Viruset fraktes med nervesystemet ut til huden, der det gir opphav til ny infeksjon.3

Herpes simplex er en virusinfeksjon i hud og på slimhinner, som opptrer som små blærer på rød hud. Rundt 80% av den voksne befolkningen har en gang blitt smittet, og er bærere av viruset herpes simplex 1, som forårsaker forkjølelsessår. Ikke alle bærere av viruset får utbrudd, men de som får utbrudd, får gjerne gjentatte utbrudd.3

Vanligst er det å få blemmer på leppen og derfor kalles det gjerne for munnsår.3
De som plages med dette opplever ofte utbruddet som både smertefullt og plagsomt. Munnsårene går over av seg selv, men kommer ofte tilbake.1

Symptomer

Et utbrudd starter med en kløende, stikkende og prikkende fornemmelse i huden. Etter få timer kommer små blemmer. Blemmene blir etter hvert til sår og deretter skorper, som faller av etter 8-10 dager.3

Det antas at smittefaren er over når skorpene er dannet.

Noen kan få litt svekket allmenntilstand under utbruddet.

Rundt 40% av de som er bærere av herpesviruset får gjentagende utbrudd, gjerne 2 ganger per år. Utbruddene kan bli sjeldnere etter hvert som man blir eldre. 3

Forkjølelsessårene kommer ofte igjen på samme sted.  Skorpene etterlater normalt ikke arr.1

Hva får munnsåret til å bryte ut?

Hvilke faktorer som utløser munnsåret er individuelt. Ulike belastninger på huden kan aktivere viruset og utløse nye utbrudd. Årsaker som kan få munnsåret til å bryte ut er:1,3

  • Forkjølelse
  • Influensa
  • Sterk sol, solarium
  • Menstruasjon
  • Trøtthet, depresjon, stress
  • Kulde/varme
  • Eksemhud
  • Lokal irritasjon, f.eks. etter barbering eller tannlegebesøk
  • Nedsatt immunforsvar

Til en viss grad kan det være mulig med noen forebyggende tiltak, som for eksempel å unngå sterk sol og beskytte leppene mot sol og kulde.

Reduser utbruddet

De fleste som får herpes munnsår opplever at blemmer og skorper forsvinner i løpet av 8 -10 dager.3

Utbruddet kan reduseres med størrelsen på blemmene, antall blemmer og varigheten på utbruddet. I apotek selges Antix 5% krem. Dette er en reseptfri krem med virkestoffet aciklovir, som har en virushemmende effekt. Best virkning av kremen får man dersom behandling startes når symptomene på munnsår oppstår. Kremen vil også ha effekt om behandling startes etter at blemmene har kommet.1,3  Studier har vist at behandling kan redusere tiden fra munnsåret oppstår til det forsvinner med inntil én dag og ubehaget reduseres litt.3

Referanser:

1 Felleskatalogen. Forkjølelsessår.
https://www.felleskatalogen.no/medisin/sykdom/forkjolelsessar Lest 25.02.2020

2 Store medisinske leksikon. Forkjølelsessår.
https://sml.snl.no/forkj%C3%B8lelsess%C3%A5r Lest 17.03.2020

3Norsk Helseinformatikk. Forkjølelsessår-herpes simplex virusinfeksjon
https://nhi.no/sykdommer/barn/infeksjoner/forkjolelsessarmunnsar/?page=all Lest 25.02.2020

BEGYNN BEHANDLINGEN MED ANTIX 5% KREM (ACIKLOVIR) TIDLIG!

Begynn behandlingen mot munnsår så fort det oppstår tegn på at infeksjonen er i ferd med å bryte ut. Da reduserer du sykdomsperioden.

Kjøp Antix

Kan kjøpes i apotek og nettapotek.

  • Del