• Side Effect

Munnsår og demens

Kan munnsår føre til demens?

Over lengre tid har forskere hatt en mistanke om at konsekvensene av herpesviruset ikke bare er såre lepper, men også en av årsakene til utviklingen av Alzheimers.1

En stor andel av befolkningen er smittet av herpesvirus type 1 (herpes simplex). Undersøkelser har vist at viruset har blitt funnet i 90% av all plakk (avleiringer av proteiner) i hjernen hos mennesker med Alzheimers.1

Herpex simplex type 1 forsvinner ikke etter infeksjon, men lagres i vevet hos den som er smittet, særlig i nervecellene. Fra tid til annen blusser infeksjonen opp igjen etter dvaleperioder. Det viser seg at en reaktivert herpesinfeksjon kan fordoble risikoen for å utvikle Alzheimers.1

I dag finnes det ingen behandling som kan stoppe forandringene i hjernen som fører til den alvorlige demenssykdommen. Symptomene og sykdommen kan til en viss grad utsettes ved hjelp av medisiner, men den kan ikke reverseres eller stoppes.1

Hvis personer med Alzheimer forårsaket av herpes kan identifiseres, og de behandles med antivirale midler (legemidler som virker på virus) for å holde tilbake herpesviruset, bør dette kunne påvirke sykdommen.1

Det er også vist at bruk av antivirale midler i behandling av herpesinfeksjon (herpes simplex tyle 1) er forbundet med lavere risiko for demens.2

Referanser

1Forskning.no. Munnsårvirus øker risikoen for demens
https://forskning.no/alzheimer-sykdommer-aldring/munnsarvirus-oker-risikoen-for-demens/536379 Lest 17.03.2020

2Tzeng N-S, Chung C-H, Lin F-H et al, Anti-herpetic Medications and Reduced Risk of Dementia in Patients with HPV, Neurotherapeutics 2018, 15;417-429

BEGYNN BEHANDLINGEN MED ANTIX 5% KREM (ACIKLOVIR) TIDLIG!

Begynn behandlingen mot munnsår så fort det oppstår tegn på at infeksjonen er i ferd med å bryte ut. Da reduserer du sykdomsperioden.

Kjøp Antix

Kan kjøpes i apotek og nettapotek.

  • Del