Antix - I stedet for munnsår. Antix er et reseptfritt legemiddel for å behandle munnsår (herpes labialis)
 • Side Effect

Spørsmål og svar om Antix og munnsår

Klikk på spørsmålene nedenfor for å vise svaret

 • Hvordan vet jeg om jeg har herpesmunnsår?

  Dersom munnsåret begynner med en stikkende, prikkende følelse, dersom utløsende faktorer er sol, menstruasjon, stress, overanstrengelse, feber osv., dersom munnsåret kommer tilbake på omtrent samme plass hver gang eller om munnsåret oppstår to eller flere ganger i året.

 • Når skal jeg begynne å behandle?

  Jo tidligere behandlingen starter jo bedre, helst innen fire timer fra man merker symptomer som en stikkende, brennende og prikkende følelse.

 • Hvor ofte skal jeg påføre Antix?

  Kremen skal smøres på hver fjerde time.

 • Hvorfor skal jeg behandle mitt munnsår?

  Tiden som smittebærer blir kortere. Ett ubehandlet munnsår tar ca 10 dager å leges, mens ett munnsår i de fleste tilfeller er leget etter fire til fem dager med Antix-behandling. Studier har til og med vist at man øker sannsynligheten for å slippe blemmer helt med aciclovirbehandling.

 • Hva inneholder Antix?

  Det virksomme stoffet i Antix er aciklovir 5%.

 • Hvor lang holdbarhetstid har Antix?

  3 år.

 • Hvordan oppbevarer man Antix?

  Oppbevares utilgjengelig for barn.

  Oppbevares ved høyst 25 ºC.

  Bruk ikke Antix etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen.

  Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Ha alltid Antix mot munnsår tilgjengelig!

Ha alltid Antix tilgjengelig, hjemme, på jobben osv. Begynn behandlingen mot munnsår så fort det oppstår tegn på at infeksjonen er i ferd med å bryte ut.

Kjøp Antix!

Antix kjøpes på apoteket, men nå kan du også kjøpe produktene på nettet.

 • Del