• Side Effect

Spørsmål og svar om Antix 5% krem (aciklovir) og munnsår

Klikk på spørsmålene nedenfor for å vise svaret

 • Hvordan vet jeg om jeg har herpes munnsår?

  Før utbruddet vil du kjenne en kløende, stikkende, prikkende følelse. Små nupper har blitt til væskefylte blemmer, som etter hvert vil få skorper når det har gått hull på blemmene. Utløsende faktor kan være sol, menstruasjon, stress, overanstrengelse, feber osv. Munnsåret kommer ofte tilbake på omtrent samme sted hver gang.

  Referanse:

  Norsk Helseinformatikk. Forkjølelsessår-herpes simplex virusinfeksjon
  https://nhi.no/sykdommer/barn/infeksjoner/forkjolelsessarmunnsar/?page=all Lest 25.02.2020

 • Når skal jeg begynne å behandle med Antix 5% krem (aciklovir)?

  Herpesinfeksjonen starter ved at det prikker, svir eller klør på stedet blemmen(e) snart vil komme.

  Behandlingen med Antix 5% krem bør påbegynnes så snart disse symptomene oppstår, og helst innen fire timer, for å få best effekt.1 Kremen vil også ha effekt om behandling startes etter at blemmene har kommet.2 Påfør ikke Antix 5% krem rett før et måltid, siden krem kan slikkes av.

  Vask om mulig hendene før og etter påføring av kremen for å unngå at infeksjonen forverres eller spres. Bruk gjerne en bomullspinne til påføring for å unngå å spre viruset. Unngå unødvendig berøring av munnsåret, for å unngå at viruset sprer seg til andre deler av kroppen.

  Antix 5% krem skal altså smøres på det munnsåret hver fjerde time, fem ganger daglig.

  Dersom symptomene dine forverres eller ikke bedres innen fem dager må du avslutte behandlingen.
  Kontakt lege hvis du ikke føler deg bedre, eller hvis du føler deg verre etter 5 dager.1

  Referanse:

  1Felleskatalogen. Antix 5%, pakningsvedlegg, avsnitt 3
  https://www.felleskatalogen.no/medisin/pasienter/pil-antix-meda-otc-546106 Lest 25.02.2020

  2 Felleskatalogen. Forkjølelsessår.
  https://www.felleskatalogen.no/medisin/sykdom/forkjolelsessar Lest 25.02.2020

 • Hvor ofte skal jeg påføre Antix 5% krem (aciklovir)?

  Antix skal smøres på stedet du kjenner munnsåret vil komme hver fjerde time, fem ganger daglig.

  Hvis mulig skal behandlingen startes så snart det oppstår tegn på at infeksjonen er i ferd med å bryte ut, helst innen fire timer. Kremen skal ikke brukes av barn under 12 år.

  Påfør ikke kremen rett før et måltid, ettersom kremen lett kan slikkes av.

  For å unngå spredning av smitte til andre steder på kroppen eller i øynene, bør du unngå å unødvendig berøre såret eller la andre gjøre det.

  Dersom symptomene forverres eller ikke bedres innen fem dager, må behandlingen avsluttes og lege kontaktes.

  Referanse:

  Felleskatalogen. Antix 5%, pakningsvedlegg, avsnitt 3.
  https://www.felleskatalogen.no/medisin/pasienter/pil-antix-meda-otc-546106 Lest 25.02.2020

 • Hvorfor skal jeg behandle munnsår?

  Behandler du herpesutbruddet vil tiden som smittebærer blir kortere, utbruddet vil bli mildere og vare kortere.1

  En annen grunn til å behandle er at det kan oppstå komplikasjoner i form av infeksjoner med bakterier som stafylokokker eller streptokokker.2

  I den grad det er mulig, forebygg om det er kjent hva som trigger utbrudd (f.eks. sol, kulde, skader, stress eller dårlig immunforsvar.2

  Referanse:

  1Felleskatalogen. Forkjølelsessår.

  https://www.felleskatalogen.no/medisin/sykdom/forkjolelsessar Lest 25.02.2020

  2Norsk Helseinformatikk. Forkjølelsessår-herpes simplex virusinfeksjon
  https://nhi.no/sykdommer/barn/infeksjoner/forkjolelsessarmunnsar/?page=all Lest 18.03.2020

 • Hva inneholder Antix 5% krem (aciklovir)?

  Virkestoffet i Antix 5% krem er 50 mg aciklovir. Aciklovir har en virushemmende virkning. Hjelpestoffene er stearoylmakrogolglyserider, dimetikon, cetylalkohol, lett flytende parafin, hvit vaselin, propylenglykol og renset vann.

  Referanse:

  Felleskatalogen. Antix 5%, pakningsvedlegg, avsnitt 5.1, 6.
  https://www.felleskatalogen.no/medisin/pasienter/pil-antix-meda-otc-546106 Lest 25.02.2020

 • Hvordan oppbevarer man Antix 5% krem (aciklovir)?

  Kremen skal oppbevares ved høyst 25ºC, og den må oppbevares utilgjengelig for barn. Bruk ikke Antix etter utløpsdatoen, som er angitt på pakningen.

  Husk at legemidler ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall. Legemidler som skal kastes kan leveres tilbake til apotek. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

  Referanse:

  Felleskatalogen. Antix 5%, pakningsvedlegg, avsnitt 5.
  https://www.felleskatalogen.no/medisin/pasienter/pil-antix-meda-otc-546106 Lest 25.02.2020

BEGYNN BEHANDLINGEN MED ANTIX 5% KREM (ACIKLOVIR) TIDLIG!

Begynn behandlingen mot munnsår så fort det oppstår tegn på at infeksjonen er i ferd med å bryte ut. Da reduserer du sykdomsperioden.

Kjøp Antix

Kan kjøpes i apotek og nettapotek.

 • Del