Antix

I stedet for munnsår

Antix er et reseptfritt legemiddel for å behandle munnsår (herpes labialis)