Hva inneholder Antix?

Det virksomme stoffet i Antix er aciklovir 5%.